BelLocatie

Bezoek / post adres

Sprengenweg 45
7314 EP Apeldoorn
Tel: 055 – 576 25 95
Email: info@copy-service.nl

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur
(Gesloten tussen 14.15 en 14.45 uur)

Buiten openingstijden op afspraak mogelijk!

Bankgegevens:

Rabobank: NL90RABO 0364 5153 17
ING: NL46 INGB 0008 8335 64
t.n.v. Eclipse te Apeldooorn

Kamer van Koophandel:

Onze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel Veluwe en Twente onder nummer 08090543